Bağımsız Eğitim Programları, Etkinlikler, Konser ve Film Programları

Pannonica, kültür ve sanatın hayatımızdaki önemini ve ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtan kültür, sanatın desteklenmesine inanan kişi ve kurumlar için özel çalışmalar yaratır ve üretir. Pannonica, ülkemizin kültür ve sanat alanındaki birikimini, yaratıcılığını ve çağdaş kültür kimliğimizi biraraya getirerek kurumların ve bireylerin gündelik yaşamlarında kaliteli oluşumlara yer vermesine olanak sağlamak felsefesi ile çalışmalar oluşturur. Bu çerçevede ülkemizin ve bulunduğumuz coğrafyanın modern ve çağdaş yaşam tarzının üretimini destekler ve bu birikimi çalışmalarının merkezine alır.

Bu amaç doğrultusunda, gündemi belirleyen, eğiten, kültür ve sanatı sevdiren, dinamik ve çok sesli çalışmalarıyla toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı ve Pannonica etkinlikleri ile çalışmalarıyla sürekli yenilenen, değişime açık, dinamik bir çekim alanı yaratmayı hedefler.

Çağdaş bir anlayışla özel etkinlikler, kurum içi etkinlikler, kurum felsefesini ve hikayesini merkezine alan belgeseller, çağdaş eğitim olanaklarını kullanarak eğitim programları oluşturur.

Bağımsız Eğitim Programları

Pannonica Bağımsız Eğitim Programları müzik eğitimini merkeze alır ve multidisipliner alanda eğitim sunar. Türkiye’de ve dünyada yaptıkları çalışmalar ile bilinen eğitmenleri, sanatçıları, müzisyenleri ve çağdaş sanatçıları ile fikir önderlerini, film yaratıcılarını ve felsefecileri bir araya getiren programdan oluşur. Uyguladığı müzik ağırlıklı, multidisipliner programıyla müziğin ve sanatın her alanının evrenselliğine inanarak, ülkemizin modern, çağdaş müzik ve sanat alanındaki üretimini desteklemeyi ve değerlendirmeyi amaçlar.

Bağımsız Eğitim Programları, uyguladığı farklı eğitim anlayışı ile bulunduğumuz coğrafyada kuvvetli bir çekim merkezi olmayı hedefler. Beyin göçünü tersine çevirebilecek, örnek olabilecek 21.yy eğitim anlayışını uygulamayı amaçlar. Program içeriği ile üniversitelere devam eden öğrencilere de açıktır.

Program disiplini kompozitör, piyanist, eğitmen Ali Perret tarafından oluşturulmuştur.

Türkiye’de ve dünyada yaptıkları çalışmaları ile bilinen başarılı sanatçılar ve akademisyenler ile başlattığımız eğitimlerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz sömestrlerde tamamladığımız eğitimler arasında Türkiye’nin en önemli kompozitör, piyanist, caz sanatçısı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü kurucusu ve uzun dönem bölüm başkanlığı yaparak birçok müzisyen yetiştirmiş Ali Perret ile Teori ve Modern Armoni I ve II ile Modal Armoni ve Kompozisyona Giriş, Ali Vatansever ile Bir Yönetmen Hazırlanıyor, Timuçin Şahin ile Sesin Özgürleşmesi ve 20.yy Müzikal Kompozisyon Evrimi, Derya Tarım ile Yapımcılık Geleceğin Mesleği mi?, Kerem Türkaydın ile Teori ve Modern Armoni Hazırlık, Başar Ünder ile Görsel Medya Ses Tasarımı, Ömür Atay ile Fikirden Beyazperdeye: Yönetmenin Yolculuğu, Nilgün Yüksel ile Çağdaş Sanat Devrimleri I ve II ve Feminist Sanat ve Selin Tunç ile Öyküden Senaryoya: İlk Senaryoyu Yazmak yer alıyor.