Nilgün Yüksel ve Özkan Işık ile Queer Sanat Teorisi

Küratör, AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) Türkiye Şubesi üyesi ve eğitmen Nilgün Yüksel ve akademisyen, sanatçı Özkan Işık ile Queer Sanat Teorisi eğitimi. 19.00-21.00 arası, 2 saat, toplam 4 hafta sürüyor.

Queer Sanat Teorisi Eğitimi İçeriği

Queer’e geçmişten günümüze bir bakış. Antik Yunan’dan Rönesans’a 18. yy’dan günümüze değişen kimlik algıları. Sanata yansımaları.

“Queer” nedir? Bu kavram nasıl bir kurama dönüştü? Sanat alanında karşılığı ne? Yaratıcı zihni nasıl etkiledi? İzleyiciye nasıl yansıdı? Bugün kendimizi tüm kimliklerin ötesinde yeniden tanımlayabilir miyiz?

“Normal” olarak değerlendirilen cinsel kimliklere sahip olmayan bireyleri dışlamak için kullanılan bu kelime, 1990’lı yılların başından itibaren birçok kişi tarafından sahiplenildi. Bu, aynı zamanda terimin kuramsal çalışmalarda yeni bir boyut kazanması anlamına geliyordu. “Queer”, her ne kadar cinsel kimlik üzerinden toplumsal cinsiyet normlarının eleştirisi olsa da bugün tartışma alanını genişleterek kimliksizleşme önerisini de beraberinde getirmekte.

Günümüzün kaygan zemininde tüm rollerin, genel beden ve kimlik tanımlamalarının dışında bir yol var mı? Kimlik sabit olan mı? Tüm bu sorular içinde “Queer” bakış, bizim bakışımızı yeniden tanımlar mı?

Dört haftalık eğitim programı, güncel sanatta toplumsal cinsiyet normlarının “Queer” kimlik yapısı içinde irdelenmesi üzerine kurgulandı. Toplumsal cinsiyet normları, post feminizmin katkısı, sanatçıların kavrama yaklaşımları, sanat üretiminin “Queer” bakış açısından okunması, postmodern süreçte kendine edindiği yer, tartışacağımız konular arasında.

Nilgün Yüksel

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında yüksek lisansını tamamladı.

Tombak, Genç Sanat, Türkiye’de Sanat, rh+sanart dergilerinde yazı işleri ve editörlük görevlerinde bulundu. 2010’da Çağla Cabaoğlu Galeri işbirliğiyle Şangay Uluslararası sanat fuarında sergilenen “Hayat Ağacı” küratörlüğünü yaptı. 2014’te sanat öğrencilerine burs sağlamak amacıyla projelendirdiği “Sanat Objesi Olarak Sanatçı” adlı sergisini hayata geçirdi. 2015’de “Diyaloglar” sergisi küratörlüğünün ardından 2016 - 2017’de Çağla Cabaoğlu Galeri’nin katıldığı Miami ve New York Scope Art Projelerinin hazırlanmasına katkıda bulundu. 2018’de “Muğlak Alan” başlıklı sanat-tasarım geçişkenliğini irdeleyen küratöryel sergisini hazırladı.

Halen Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sanat-tasarım doktorasına devam etmekte, güncel eleştiri yazıları kaleme almakta, sanat danışmanlığı ve küratörlük yapmaktadır.

Nilgün Yüksel, AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) Türkiye Şubesi üyesidir.

Özkan Işık

Özkan Işık 1991 Erzurum doğumludur. 2009 yılında Erzurum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Yüksek Lisans derecesini “Güncel Sanatta Toplumsal Cinsiyet Okumaları” isimli tezi ile aldı. Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlik Programına “Hakikat Sonrası Çağ Sanat Pratiklerinde Kimlik” isimli tez çalışması ile eğitimine devam etmektedir. Otuzun üzerinde karma etkinliklere katılarak ulusal ve uluslararası alanda yer almıştır.